Kjevik Luftforsvar

Hvor: Kjevikveien 80 - 4657 - Kjevik

Når: 2020

Hvem:

  • Installatør - OneCo  //

Nettside: Forsvaret/Kjevik

 

Kort om prosjektet: Forsvaret på Kjevik ønsket seg et funksjonelt ladeanlegg. I samarbeid med Zaptec har vi levert en robust løsning tilpasset omgivelsene.

Spesielle utfordringer og løsninger: Stolpene er plassert nærme Kjevik Lufthavn og må dermed tåle sterke vibrasjoner fra forbipasserende fly, Som stiller høye krav til stolpens kvaliteter og konstruksjon. Onepole® sine kvaliteter gjør den godt egnet til denne type utfordringer. Onepole® er produsert i Kristiansand. Om vi skulle gjøre forandringer eller oppgraderinger på tilbehøret vårt, så er veien kort fra tegneblokk til produkt.

 

Kontaktperson Q-Light:

Kristoffer Repstad

M: 466 26 678
E: kristoffer@qlight.no