Norsap AS

Hvor: Mjåvannsvegen 45/47 - 4628 - Kristiansand

Når: 2020

Hvem:

  • Oppdragsgiver –  NorSap AS  //
  • Prosjekteringsledelse -   G.T Automasjon  //

Nettside: Norsap.no

Kontaktperson Q-Light:

Kristoffer Repstad

M: 466 26 678
E: kristoffer@qlight.no

  

 

Produkter brukt i prosjektet