Strømmehaven

Hvor: Strømmeveien 73 A - 4638 - Kristiansand

Når: 2020

Hvem:

  • Oppdragsgiver - Kristiansand Kommune //
  • Arkitekt - Friis & Moltke AS
  • Installatør – Bravida Kristiansand //

Nettside: Strømmehaven

Kort om prosjektet: Q-Light fikk i oppdrag om å belyse passasjen som knytter boligene i bokollektivet sammen. Fokuset her er å sikre trygg og komfortabel ferdsel gjennom passasjen, for alle brukere. Bokollektivene på Strømmehaven er et helt nytt omsorgskonsept for personer med demens, hvor visjonen er: «Å fortsette å leve på mitt vanlige vis».

Spesielle utfordringer og løsninger: Gangveien skulle være opplyst, men lyset skal ikke være sjenerende for beboerne i leilighetene. Samtidig skal man unngå å blende brukerne av gangbroen. Videre må løsningen være robust, da belysningen står ute i vær og vind hele døgnet rundt. Løsningen ble å benytte Neon Flex, montert skjult i gelender.

 

Kontaktperson Q-Light:

Kristoffer Repstad

M: 466 26 678
E: kristoffer@qlight.no

 

 

 

 

 

Produkter brukt i prosjektet