Utfasing av Lysrør i 2023

LED the way

I løpet av 2023 skal flere typer lysrør fases ut av salg i Norge og EU. Dette gjelder lysrør og sparepærer som inneholder kvikksølv. Frem til 2023 har disse produktene vært unntatt kravene i EU-Direktivet «Restrictions on Hazardous Substances (RoHS)», dette unntaket blir nå opphevet. Grunnen til unntaket har vært mangelen på alternativer til kvikksølvholdige lysrør. Nå har LED-teknologien utviklet seg nok til å være et fullverdig, om ikke bedre, alternativ.

Oppheving av unntaket betyr at det vil bli forbudt å tilføre nye lysrør av disse typene til markedet. Det betyr ikke at det ikke er lov å selge, bare å produsere. Det vil være lov å selge ut lagrene som er blitt kjøpt inn, men når disse er tomme så er det helt slutt.

Kvikksølv er svært skadelig og har veldig lang og farlig virkning på kroppen og naturen rundt oss. Derfor er RoHS-merkingen svært viktig for å begrense utslippet av skadelige stoffer.

Det vil ikke bli påbudt å bytte ut intakte lysrør, men dette anbefales av flere årsaker.

LED-Belysning er veldig mye mer effektivt enn lysstoffrør, og man vil kunne redusere kostnadene til belysning svært mye ved å bytte til LED. Vi har laget en oversikt over hvor mye effekt man kan spare ved overgang til LED.

 

 

"De aktuelle lyskildene er lite energieffektive sammenlignet med LED-lysrør og LED-pærer. LED-lyskildene har også lengre levetid og inneholder ikke kvikksølv."

- NVE.no 

 

 

 

De følgende typene lysrør vil bli faset ut:

 • Februar 2023:
  • T2-Lysrør
  • T12-Lysrør
  • Kompaktlysrør (CFL)
 • August 2023:
  • T5-Lysrør
  • T8-Lysrør

 

Kilder: Miljødirektoratet

 

 

 

Kontakt oss for mer informasjon eller om du ønsker å oppgradere til LED.