Salgs- og leveringsbetingelser

Gjeldende fra 14.02.2023

Ved bestilling bekrefter kunde gjeldende betingelser i Q-Light AS salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, samt betingelser knyttet til reklamasjoner, retur og kreditering. Q-Light AS heretter kalt Selskapet.

Salgsbetingelser:

 1. Alle bestillinger faktureres til gjeldene priser og betingelser på aktuell bestillingsdato.
 2. Priser og leveringstider for spesialarmaturer er bare bindende for det aktuelle tilbudte antall og typer.
 3. Selskapet har salgspant i (eiendomsrett til) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt (Pantelovens §3-14 og §3-22).
 4. Kristiansand tingrett skal være verneting ved tvist mellom partene i anledningskontrakt.
 5. Ved valutaendringer forbeholder Selskapet, seg retten til å forandre prisene på allerede inngåtte kontrakter, om ikke annet er avtalt i egne avtaler.
 6. I tilfeller hvor Selskapet leverer trading-produkter vil denne produsentens/leverandørens garantiordninger gjelde dersom ikke annet er skriftlig avtalt før bestilling.
 7. Det tas forbehold om endringer i farger, utførelse og spesifikasjoner.

Garanti:

 1. Produktgaranti for egenproduserte produkter er 5 år fra leveringsdato, og går på armaturhus, forkobling/LED-driver samt fastmontert LED-lyskilde.
 2. Garantitid for tradingprodukter følger produsentens garantitid.

        Garanti gis under følgende forutsetning:

 1. Anlegget skal ikke ha vært tilkoblet byggestrøm eller annen form for provisorisk strøm. Punktet kan fravikes om skilletrafo er forankoblet lysarmaturene.
 2. Monteringsanvisning er fulgt.
 3. Lysanlegget skal følge drift- og vedlikeholds instruksen som er angitt i EFO/Lyskulturs mal for «FDV for
  belysningsanlegg».
 4. Eventuelle 3. part løse lyskilder som benyttes skal være IEC-godkjente.
 5. Garanti på batterier ifm. nødlysanlegg, trådløse brytere og andre elektroniske produkter. Garantitid er satt til 1 år da disse er å betrakte som forbruksmateriell.

 

Miljøgebyr:

Miljøgebyr tilkommer for armaturer og lyskilder etter gjeldene satser gitt av RENAS.

Leveringsbetingelser:

 1. Med mindre annet er avtalt Ex Works, Kongsgård Allé 62, 4632 Kristiansand.
 2. Ved andre leveringsbetingelser beregnes reell fraktkostnad inkludert Selskapet har ikke ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeure.
 3. Ved forsinket levering har Selskapet ansvar overfor kjøper begrenset til 10% av kjøpesum til dekning av dokumenterte merkostnader, konvensjonalbøter og ethvert annet tap kjøper måtte ha, direkte som indirekte. Ansvar utover dette overfor Selskapet er utelukket.
 4. Kunden er ansvarlig for å kontrollere varer ved mottak, og pliktig til å melde til transportør, samt anmerke på fraktbrev, hvor det påvises skade eller manko.

Reklamasjoner:

 1. Defekt vare må meldes skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter varemottak. 
 2. Ordrenummer/Fakturanummer skal alltid oppgis ved reklamasjons- og retursaker.
 3. Selskapet sitt ansvar begrenses til defekter eller mangler som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil. Følge­kostnader som eksempelvis reprogrammering av belysnings­anlegg ved utfall av driver eller feilsøking i anlegg dekkes ikke av Selskapet.
 4. Ansvar for defekter og konsekvenser bortfaller når produkter monteres under andre forhold enn tiltenkt etter datablad og monteringsanvisning.
 5. Utgifter til reparasjoner må godkjennes skriftlig av Selskapet før arbeid igangsettes. Timesats på reklamasjonsjobber begrenses til 650,- NOK eks. mva.
 6. Godkjente reklamasjoner erstattes. Defekte produkter skal returneres i dialog med Selskapet for å ivareta en bærekraftig retur.
 7. Egne prosedyrer kan gjelde for definerte produkter og hendelser.
 8. Gå til vår service portal og fyll ut skjema for å registrere reklamasjon

Retur og kreditering:

 1. Tidsfrist for retur av varer er 3 måneder fra fakturadato.
 2. Retur av varer skal avtales skriftlig med Selskapet før returforsendelse.
 3. Det belastes i tillegg kr 500,- ifm. returomkostninger.
 4. Ved godkjent retur, krediteres 75% av fakturert nettobeløp etter godkjent varemottak.
 5. Kunden har ansvaret for kostnader og risiko ved retur­forsendelser.
 6. Returvarer må være fullverdig salgbare i ubrutt og uskadet originalemballasje.
 7. Spesialprodukter tas ikke i retur og kan heller ikke kanselleres etter bekreftet bestilling.
 8. Gå til vår service portal og fyll ut skjema for å registrere retur

Betalingsbetingelser:

 1. Betalingsbetingelser er netto 14 dager.
 2. Etter forfall belastes rente etter loven om forsinkelsesrenter.

Reklamasjon:

Varen sendes til Q-Light AS, Kongsgård Allé 62, 4632 Kristiansand
(merk: reklamasjon + referanse hos Q-Light)

 Dersom defekt vare ikke er mottatt innen 14 dager fra reklamasjonsdato, faktureres erstatningsvaren i sin helhet.

 

 

 

 

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse på siden.
Ved å bruke dette nettstedet med informasjonskapsler aktivert i nettleseren din, samtykker du til denne bruken.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les vår personvernerklæring